Privacy Policy

Wie zijn wij?

Verhuur ¨De Pyramide”

De groep Verhuur maakt deel uit van Stichting Scouting Baden Powell, welke de belangen behartigt en het gebouw beheert van deze Stichting en de Vereniging Scouting Baden Powell te Venlo

Alle op deze subpagina genoemde informatie komt geheel ten goede aan de groep Verhuur binnen de afdeling Stichting Scouting Baden Powell Venlo.
De groep Verhuur heeft de mogelijkheid om op eigen initiatief te handelen naar welke situatie zich voordoet. Hierbij zal, indien de situatie dit vereist, het bestuur gevraagd worden om een bindende uitkomst hierin te geven. Dit kan zijn dat, indien de situatie zich voordoet, de huurder aangesproken wordt op gedrag, overlast of het niet nakomen van afspraken en de eventuele gevolgen hiervan.

De groep Verhuur alsmede het bestuur van Vereniging en Stichting Scouting Baden Powell zal, indien zij dit nodig acht, hiernaar handelen en bij eventuele gebreken de huurder persoonlijk, mondeling en/of schriftelijk, hiervan op de hoogte brengen.